Zorgpakketten

KraamzorgPLUS werkt volgens het Landelijke Indicatie Protocol (LIP) kraamzorg. Op basis van uw persoonlijke situatie en het verloop van uw zwangerschap wordt vastgesteld hoeveel uren kraamzorg u mag ontvangen. Een eerste indicatie wordt tijdens het intakegesprek vastgesteld. Na de bevalling vindt tijdens de kraamtijd de tweede indicatie plaats. Aan de hand van de situatie kunnen de uren bijgesteld worden. Voor meer informatie over het Landelijke Indicatie Protocol verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Partusassistentie:
Wanneer uw bevalling thuis plaats vindt zal de kraamverzorgster de verloskundige assisteren bij uw bevalling. De kraamverzorgster kan, indien gewenst, ruim voor de bevalling aanwezig zijn om u en uw partner te ondersteunen. Na de bevalling zorgt de kraamverzorgster voor moeder en kind en zal er, indien nodig, aandacht zijn voor overige gezinsleden. De eerste uren na de bevalling worden moeder en kind goed geobserveerd.

Basis kraamzorg (24 uur zorg over 8 dagen verdeeld):
Als u kiest voor basis kraamzorg krijgt u de eerste 8 dagen na de bevalling hulp bij de lichamelijke zorg voor moeder en kind. De kraamverzorgster geeft u voorlichting en zal aandacht hebben voor de overige gezinsleden. Er zal geen huishoudelijk werk verricht worden.

Volledige kraamzorg (45 of 49 uur zorg over 8 dagen verdeeld):
Indien u kiest voor onze volledige kraamzorg, zal er aan de hand van het Landelijke Indicatie Protocol (LIP) worden vastgesteld hoeveel uren kraamzorg u mag ontvangen. Deze uren worden vervolgens verdeeld over de eerste 8 dagen na de bevalling. Naast de zorg voor moeder en kind, aandacht voor de overige gezinsleden, ondersteuning bij borstvoeding of flesvoeding en de voorlichting zal de kraamverzorgster ook licht huishoudelijk werk verrichten.

Couveuse nazorg:
De zorg voor een couveuse baby is anders dan de zorg voor een op tijd geboren baby. Als uw kindje in het ziekenhuis ligt, kunt u als ouders met al uw vragen en onzekerheden in het ziekenhuis terecht. Couveuse nazorg is bedoeld als extra ondersteuning en begeleiding van u en uw partner, als uw baby thuis komt uit het ziekenhuis. Wij bieden u de mogelijkheid tot couveuse nazorg aan om de overgang van ziekenhuis naar huis te vergemakkelijken. De kraamverzorgende maakt u vertrouwd met de verzorging van uw kindje in de thuissituatie. Zij geeft u praktische tips en adviezen, daarnaast kunt u met al uw vragen bij haar terecht. Vraag bij KraamzorgPLUS én uw verzekeraar na of u in aanmerking komt voor couveuse nazorg.

What do you want to do ?

New mail