Corona

Beste kraamvrouw en partner,

Helaas is het COVID_19 virus nog steeds onder ons. Om er voor te zorgen dat we elkaar zoveel mogelijk kunnen beschermen en verspreiding voorkomen, werken wij volgens de richtlijnen van het RIVM en BO geboortezorg (Branche Organisatie geboortezorg)

De basis maatregelen zijn:

 • Geen handen schudden
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Papieren doekjes gebruiken
 • Regelmatig handen wassen met zeep
 • zorg voor voldoende ventilatie

Wij werken onder strikte protocollen om uw gezondheid, de gezondheid van uw baby en huisgenoten en de gezondheid van onze kraamverzorgenden zoveel mogelijk te waarborgen.

Huidige maatregelen

In afstemming met de Taskforce Covid-19, adviseert Bo Geboortezorg vanaf 15 maart 2022 de volgende maatregelen aan te houden ter bescherming van het kraamgezin en de kraamverzorgende:

 

 • indien de kraamverzorgende dit wenselijk of prettig vindt draagt zij binnen de 1,5 meter een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR en handschoenen.
 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
 • Voor de kraamvisite gelden geen beperkingen.
  • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.
  • Zorg voor voldoende ventilatie.

   We streven erna om u de kraamzorguren te geven waar u recht op hebt, echter zullen we per dag bekijken of dit haalbaar is in onze planning. Mocht dit niet haalbaar zijn, wordt u daar uiteraard zo snel mogelijk over geïnformeerd. Onze prioriteiten liggen nu bij het leveren van professionele en NOODZAKELIJKE zorg. Het kan dus, helaas, zo zijn dat door COVID-19 u minder uren kraamzorg krijgt dan waar u recht op heeft.

Als er sprake is van een (verdenking op) COVID-19 besmetting in uw gezin is dan gelden de volgende maatregelen:

Kraamvisite is niet toegestaan. De kraamverzorgende zal max 3 uur per dag fysiek aanwezig zijn, mist er voldoende beschermende middelen beschikbaar zijn, u zal daarnaast zorg op afstand ontvangen. U kunt dan via uw huisarts een recept aanvragen voor beschermende kleding voor de kraamverzorgende,

Samen met uw verloskundige wordt er gekeken of en zo ja hoeveel dagen de kraamverzorgende fysiek aanwezig mag zijn om bij u zorg te verlenen.

De kraamverzorgende zal erna streven om u zoveel en zo snel mogelijk te instrueren om de zorg voor uw kindje zelfstandig uit te voeren.

Wij merken dat deze situatie veel vragen oproept. Voor het meest recente antwoord op dit soort vragen verwijzen wij je naar de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan mag u die natuurlijk ook altijd aan ons of de kraamverzorgende stellen. Wij houden onze kraamverzorgende ten alle tijden op de hoogte van nieuwe informatie en ontwikkelingen vanuit het RIVM, GGD en het KCKZ.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en  hopen op uw begrip. Wij wensen u een mooie kraamtijd in goede gezondheid toe!

Met vriendelijke groet,
Team KraamzorgPlus