Borstvoeding Certificaat

KraamzorgPLUS heeft in 2014 het borstvoedingscertificaat behaald.

Dit kan voor jou een geruststellende gedachte zijn. Het is goed te weten dat onze kraamverzorgsters het geven van borstvoeding stimuleren en alles in het werk stellen om te zorgen dat het zal slagen.

Daarbij is van belang dat de 10 vuistregels in acht worden genomen

  • dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers
  • dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid
  • dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven
  • dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven
  • dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden
  • dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
  • dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven
  • dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd
  • dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven
  • dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoeding organisaties

Ook verzorgd KraamzorgPLUS 1x per 6 weken een borstvoedingsinformatieavond. Hierover meer informatie op onze site en kan je je altijd aanmelden